Chính sách quyền riêng tư

Thẩm mỹ NAKiSA cam kết bảo vệ quyền riêng tư của khách hàng. Chính sách quyền riêng tư này giải thích cách chúng tôi thu thập, sử dụng và chia sẻ thông tin cá nhân của bạn.

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi thu thập thông tin cá nhân của bạn khi bạn:

 • Gọi điện hoặc nhắn tin cho chúng tôi
 • Đặt lịch hẹn trực tuyến

Thông tin cá nhân chúng tôi thu thập có thể bao gồm:

 • Tên, ngày sinh, địa chỉ email, số điện thoại
 • Thông tin về dịch vụ bạn quan tâm
 • Thông tin về lịch sử y tế của bạn
 • Ảnh chụp hình ảnh của bạn trước và sau khi phẫu thuật thẩm mỹ

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn như thế nào?

Chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích sau:

 • Cung cấp dịch vụ cho bạn
 • Gửi cho bạn thông tin về các dịch vụ của chúng tôi
 • Theo dõi lịch hẹn của bạn
 • Giải quyết khiếu nại của bạn
 • Cải thiện chất lượng dịch vụ của chúng tôi

Chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với ai?

Chúng tôi chỉ chia sẻ thông tin cá nhân của bạn với các bên thứ ba khi cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn hoặc theo yêu cầu của pháp luật. Các bên thứ ba mà chúng tôi chia sẻ thông tin cá nhân của bạn bao gồm:

 • Các bác sĩ, y tá và nhân viên khác của thẩm mỹ NAKiSA
 • Các cơ quan chính phủ nếu chúng tôi được yêu cầu làm như vậy theo luật pháp

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong bao lâu?

Chúng tôi lưu trữ thông tin cá nhân của bạn trong thời gian cần thiết để cung cấp dịch vụ cho bạn và cho các mục đích hợp pháp khác, chẳng hạn như tuân thủ yêu cầu của pháp luật và giải quyết tranh chấp.

Các quyền của bạn đối với thông tin cá nhân của bạn là gì?

Bạn có quyền truy cập, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin cá nhân của mình. Bạn cũng có quyền yêu cầu chúng tôi ngừng sử dụng thông tin cá nhân của bạn cho các mục đích tiếp thị. Để thực hiện các quyền này, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email info@thammynakisa.com và hotline 0931.733.766

Cách bảo vệ thông tin cá nhân của bạn

Chúng tôi thực hiện các biện pháp bảo mật để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập trái phép, sử dụng hoặc tiết lộ. Các biện pháp bảo mật này bao gồm:

 • Sử dụng tường lửa và các biện pháp bảo mật mạng khác
 • Sử dụng mật mã để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn
 • Hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân của bạn đối với những nhân viên có cần thiết để truy cập đó

Thay đổi chính sách quyền riêng tư

Chúng tôi có thể thay đổi chính sách quyền riêng tư này theo thời gian. Nếu chúng tôi thực hiện bất kỳ thay đổi đáng kể nào, chúng tôi sẽ thông báo cho bạn qua email hoặc thông báo trên trang web của chúng tôi.

khach hang lam mui l line

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN MIỄN PHÍ